Chmelovy dožinkê 2022

Chmelovy dožinkê 2022

Přehlídka minipivovarů a řemeslně vařených piv opět v nádherném Areálu Amerika!

Poděkování za sklizeň chmele a zdraví všech fandů piva, spousta dobré hudby a bohatý program pro děti, hlavně o tom byl letošní již 10. ročník festivalu „Chmelovy dožinkê“, který se uskutečnil v sobotu 3. 9. 2022 v Areálu Amerika v Olomouci-Holici.

Na festivalu byly přítomné nové řemeslné pivovary, jako např. Měšťanský pivovar Kojetín a.s., Twinberg Brew s.r.o., také letité pivovary, např. Topolský pivovar s.r.o., Vorkloster s.r.o., MadCat s.r.o.,  pivovar HoppyDog s.r.o., pivovar Thrills s.r.o. a v neposlední řadě létající pivovary, např. Kočovný kozí s.r.o., pivovar Pivečka s.r.o. a Blázen na čepu s.r.o..
S řadou minipivovarů již spolupracujeme a s ostatními diskutujeme formu konkrétní spolupráce.